Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η δράση επίσης θα υποστηρίζεται και από help desk με δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ στην ιστοσελίδα υπάρχει και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή ερωτημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας δίνεται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: 2131513640, 2131513643,  2131513797, 2131513124, 2131513139, ενώ η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται μέσω του email: support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της δράσης  είναι η «http://kinoumeilektrika.ypen.gr», στην οποία θα αναρτώνται όλα τα νέα για τη δράση καθώς και συνοπτικές χρηστικές οδηγίες όπως για παράδειγμα λίστα επιλέξιμων ηλεκτρικών και υβριδικών plug in χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ./χλμ.)αυτοκινήτων, τεχνικές προδιαγραφές, διαρκώς ανανεούμενο αρχείο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κ.λπ.