Κύριε Διευθυντά,

Θυμήθηκα τον Νίκωνα Αρκουδέα που τα ρύθμιζε όλα μόνος του!

Με τιμή

Νεόκοπος