Οι ηγέτες των 27 κρατών της ΕΕ θα θέσουν ως όρο για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 τον σεβασμό του κράτους δικαίου, σύμφωνα με προσχέδιο της απόφασης που προετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Οπως αναφέρεται, «θα τεθούν όροι για να αντιμετωπιστούν προβλήματα στη σωστή διακυβέρνηση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου». Η Κομισιόν θα είναι εκείνη που θα προτείνει πώς θα διορθώνονται τέτοια προβλήματα και κατόπιν τα κράτη της ΕΕ θα αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εάν υποστηρίζουν τις προτάσεις αυτές.