Η αγορά τροφίμων παρουσιάζει τελευταίως σημεία απελπιστικής... εξαντλήσεως. Δεν θα είμεθα μάλιστα υπερβολικοί εάν ελέγαμεν ότι εις ωρισμένας ημερας τείνει να αποκτήση αναλογίας με την αγοράν της κατοχής! Δεν υπάροχυν ούτε οι περίφημες λαχανίδες, που αποτελούν ως γνωστόν την τελευταίαν λέξιν της αγορανομικής εξαθλιώσεως. Τονίζωμεν ιδιαιτέρως την έλλειψιν που παρατηρείται σε λαχανικά. Σε όλα τα είδη των λαχανικών. Απογοητευμένες οι διάφορες νοικοκυράδες επιστρέφουν εις τα ίδια, αφού κάμουν την επιθεώρησιν της αγοράς της συνοικίας των, με τα δίχτυα τους κενά. Συχνά, αρκετά μάλιστα συχνά, δεν ευρίσκουν απολύτως τίποτα. Θα άξιζε να μάθωμεν τι συμβαίνει.