Εγκρίθηκαν χθες από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) τα έργα «Υλοποίηση φοιτητικών εστιών και λοιπών εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία», του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η «Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων», του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Το πρώτο  έργο έχει ορίζοντα 2ετίας, το δεύτερο 3ετίας, ενώ και για τα δύο έργα οι μελέτες είναι έτοιμες και δημοπρατούνται άμεσα.