Αύξηση παρουσίασε η ζήτηση για τραπεζικές χορηγήσεις το γ' τρίμηνο του 2019 από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2019 τόσο όσον αφορά τα στεγαστικά όσο και τα καταναλωτικά δάνεια. Παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η βελτίωση των προοπτικών για αγορά κατοικίας, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες για δαπάνες διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Ωστόσο σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση επιχειρηματικών δανείων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για πάγιες επενδύσεις.