«Βία, γρήγορη και αργή» ή αλλιώς η χαρτογράφηση της βίας θα μπορούσε να είναι ο υπότιτλος της πρώτης ατομικής έκθεσης των Forensic Architecture στο State of Concert Athens (Τούσα Μπότσαρη 19), 27 Σεπτεμβρίου - 23 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας - υποψήφιας για το βραβείο ΤΑΤΕ Turner το 2018 - η οποία έχει έδρα της το Λονδίνο και διερευνά περιπτώσεις κρατικής βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με εργαλείο τις αρχιτεκτονικές τεχνικές και τεχνολογίες. Στην Ελλάδα έστρεψαν το ενδιαφέρον της έρευνάς τους στις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Ζακ Κωστόπουλου. Μέσα από την εν λόγω έκθεση παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα διεθνών υποθέσεων που αναλήφθηκαν από το 2011 όταν ιδρύθηκε η ομάδα από τον Eyal Weizman. Τα έργα εξετάζουν τις αργές και γρήγορες μορφές βίας που λαμβάνουν χώρα σε εμπόλεμες ζώνες αλλά και δημοκρατικά καθεστώτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η βία συνήθως θεωρείται ένα γεγονός ή μια πράξη που είναι άμεση και εκρηκτική. Η έκθεση «Βία, γρήγορη και αργή» είναι η πέμπτη από το κεφάλαιο «Τμήμα Δικαιοσύνης» του προγράμματος που ξεκίνησε το 2018 και είναι ταυτόχρονα το εναρκτήριο έναυσμα ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Xen(i)os» που εξετάζει τις ιστορίες, το παρόν και το μέλλον της μεταναστευτικής κατάστασης στο ευρωπαϊκό έδαφος και πέραν αυτού.