Ομόφωνη ήταν η γνωμοδότηση και των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο συνεδρίασε χθες για τα εκκρεμή ζητήματα της επένδυσης του Ελληνικού. Σύμφωνα με αυτήν, όλες οι μελέτες που αφορούν τα χαρακτηρισμένα κτίρια ως νεώτερα μνημεία εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου θα κατατίθενται για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, συνοδευόμενες από πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση. Τα μέλη του ΚΣΝΜ γνωμοδότησαν, εξάλλου, να υπάρξει ζώνη προστασίας γύρω από τα κτίρια και να διατηρηθούν οι αεροδιάδρομοι, λόγω της μεγάλης ποσότητας τσιμέντου. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε σχετικά μετά το τέλος της συνεδρίασης για τις δύο γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ (προχθές) και του ΚΣΝΜ: «...Θα λάβουν αύριο τη μορφή εκτελεστής πράξης, με την υπογραφή της συνεπαγόμενης Υπουργικής Απόφασης... Η παρουσία και η προστασία των πολιτιστικών αγαθών, αρχαίων και νεότερων, που βρίσκονται εντός του χώρου του Ελληνικού προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην εμβληματική επένδυση. Συγχρόνως, μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζονται οι πόροι για την συντήρηση, ανάδειξη και προβολή αυτού του μνημειακού πλούτου, που αποδίδεται στους πολίτες. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και τα μέλη των δύο κορυφαίων γνωμοδοτικών οργάνων του υπουργείου Πολιτισμού - με απόλυτο σεβασμό στον θεσμικό τους ρόλο - έδωσαν καθαρές λύσεις και διέξοδο, προκειμένου το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα συναρμόδια Υπουργεία να καθορίσουν τον χρόνο έναρξης υλοποίησης ενός αναπτυξιακού έργου με καθοριστικό ρόλο για την περαιτέρω οικονομική πορεία της χώρας».