Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Connecting Europe Facility (CEF) για την κατασκευή του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής και Κρήτης - Κύπρου, όπως έκανε γνωστό ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου project EuroAsia Interconnector. Ως γνωστόν, το υπουργείο διαφωνεί με την κατασκευή του έργου από τον συγκεκριμένο φορέα και προχωρεί μόνο του την υλοποίηση μέσω του ΑΔΜΗΕ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής. Από την πλευρά του ο EuroAsia Interconnector υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτόν Ελλάδα και Κύπρος χάνουν χρηματοδότηση 355 εκατ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια.