Τη διάθεση πόρων απευθείας για την αποκατάσταση συγκεκριμένων έργων με όρους και χρόνους ιδιωτικής οικονομίας, για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών πληγέντων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών. Για τον σκοπό αυτό καλεί όλα ιδρύματα, φορείς και ιδιώτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές να επικοινωνήσουν με τον ΣΕΒ, αναφέροντας το εύρος των ζημιών και την αιτούμενη βοήθεια, με e-mail στο info@sev.org.gr, με fax στο 210 3222929, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ξενοφώντος 5, Αθήνα, 10557.