Οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές τον Μάιο, διευρύνοντας το εμπορικό πλεόνασμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, σε μια ακόμα ένδειξη ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει εύρωστη παρά τις εντάσεις στο εμπόριο.

Οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν οι εξαγωγές να αυξηθούν κατά 0,75% και οι εισαγωγές να μειωθούν κατά 0,3%.

Το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό πλεόνασμα διευρύνθηκε στα 20,3 δισεκ. ευρώ τον Μάιο από 19,0 δισεκ. ευρώ τον Απρίλιο. Οικονομολόγοι ανέμεναν να διαμορφωθεί στα 20,0 δισεκ. ευρώ.