Νέες επενδυτικές διαθέσεις στην αγορά ενέργειας φανέρωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοινώνοντας από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας το ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ αλλά και για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
«Είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον μας» απάντησε ο πρόεδρος της Μυτιληναίος σε ερώτηση μετόχων για το αν η εισηγμένη θα διεκδικήσει κάποια από τις δύο εταιρείες που θα προκύψουν μετά το σπάσιμο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Ο ίδιος έδειξε τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία σημειωτέον θα περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, τη χονδρική πώληση φυσικού αερίου, καθώς και τις μεγάλες διεθνείς συμβάσεις προμήθειας. Ο Μυτιληναίος θύμισε επίσης τη συμμετοχή της εταιρείας του μαζί με τη Motor Oil στον διαγωνισμό που είχε γίνει το 2013-2014 για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, ο οποίος είχε αποβεί άγονος. Εμφανίστηκε σίγουρος ότι η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία που ανακοινώθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει.

ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Για τη Μυτιληναίος η συμμετοχή της στις εξελίξεις της αγοράς στο φυσικό αέριο είναι δεδομένη. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία λόγω της βιομηχανίας που διαθέτει (Αλουμίνιον της Ελλάδος) και των τριών μονάδων παραγωγής ενέργειας καταναλώνει το ένα τρίτο των εγχώριων ποσοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος ανήγγειλε μετά την απευθείας συμφωνία που έκανε με την Gazprom για προμήθεια αερίου και άλλη σύμβαση με επίσης ξένο μεγάλο παίκτη.
Ο Μυτιληναίος ρωτήθηκε και για τον διαγωνισμό πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ. Αν και περιέγραψε το αρνητικό περιβάλλον για τον λιγνίτη λόγω των αυξημένων τιμών ρύπων και τους χαρακτήρισε μη βιώσιμους, εντούτοις δήλωσε ότι η εταιρεία του θα υποβάλει πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 21 Ιουνίου. Σκοπός, όπως είπε, είναι η πρόσβασή του στα οικονομικά και κοστολογικά στοιχεία των λιγνιτικών μονάδων.