Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις».

Σε παρέμβασή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, αναφέρθηκε σε τροπολογίες που θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο. Με αυτές:

Επιλύεται το ζήτημα της χωροθέτησης του πρώτου διαδημοτικού Μεγάλου Πράσινου Σημείου στην Αττική που θα λειτουργήσει στην περιοχή του Ελαιώνα. Τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία αποτελούν υπαίθριους, περιφραγμένους χώρους, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, προκειμένου αυτά να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Η εγκατάσταση του πράσινου σημείου θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης μέσω της κυκλικής οικονομίας, ενώ θα συμβάλει θετικά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με είσπραξη αντιτίμου για μέρος των θέσεων στάθμευσης και ταυτόχρονη μέριμνα για τις ανάγκες στάθμευσης του προσωπικού του Οργανισμού.