Με παράταση ζωής για το Mega ισοδυναμεί η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκανε δεκτή την αίτηση του τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος διεκδικεί την αναστολή της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για την οριστική διακοπή της λειτουργίας του. Το Ανώτατο Δικαστήριο με την υπ" αριθμ. 101/2018 απόφαση του Τμήματος Αναστολών του ΣτΕ σε σχηματισμό Ολομέλειας με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής. Η τελευταία ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησης ακύρωσης, που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, στις 4 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Μαρτίου ο πρόεδρος του ΣτΕ με προσωρινή του διαταγή είχε «παγώσει» την απόφαση του ΕΣΡ μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής που έχει καταθέσει η διοίκηση της Τηλέτυπος. Οπως είναι γνωστό, η απόφαση για το τέλος του Mega ελήφθη από το ΕΣΡ κατά πλειοψηφία, με ψήφους 6-3. Το ΕΣΡ έκρινε ότι ο σταθμός είναι γενικής στόχευσης ενημερωτικού προγράμματος και, καθώς δεν έλαβε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία του περασμένου Ιανουαρίου με την προκήρυξη των 7 αδειών, δεν μπορεί πλέον να εκπέμπει, αφού ολοκληρώθηκε και το τρίμηνο της παράτασης στη λειτουργία του. Επίσης, αποφάσισε πως δεν μπορεί να θεωρηθεί θεματικός σταθμός, όπως υποστήριζε η Τηλέτυπος, καθώς δεν υπέβαλε αίτηση αλλαγής φυσιογνωμίας του προγράμματός του.