Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT απέσπασε το δίκτυο μεταφοράς για τη γαλάζια ανάπτυξη ΒLUACT, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Πειραιά, μετά την επιτυχημένη πρωτοβουλία BlueGrowth, που υλοποιείται στον Πειραιά από το 2014, υπέβαλε πρόταση έργου τον περασμένο Ιανουάριο με τον διακριτικό τίτλο ΒLUACT (BLUegrowth cities in ACTion) ως επικεφαλής εταίρος ενός συνεργαζόμενου σχήματος – δικτύου μεταφοράς καλής πρακτικής. Στο δίκτυο περιλαμβάνονται επίσης οι Δήμοι Burgas (Βουλγαρία) και Matoshinos (Πορτογαλία). Υποβλήθηκαν 44 αντίστοιχες προτάσεις με τη συμμετοχή 129 εταίρων από 24 διαφορετικές πόλεις, ενώ εγκρίθηκαν 25 συνεργατικά σχήματα – δίκτυα μεταφοράς καλής πρακτικής, μεταξύ των οποίων το δίκτυο ΒLUACT, από το οποίο ο Δήμος Πειραιά αναμένεται να επωφεληθεί από την ευρεία αναγνωρισιμότητα που προσφέρει το πρόγραμμα URBACT.