Κόντρα στις κυβερνητικές δεσμεύσεις έναντι των δανειστών κινήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, το καλοκαίρι το Δημόσιο θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, αλλά τα στοιχεία δείχνουν αύξηση παρά πτώση.
Τον Φεβρουάριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη διαμορφώθηκαν σε 3,390 δισ. ευρώ, με αύξηση 237 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο (3,153 δισ. ευρώ). Μεγάλο μέρος της διεύρυνσης των ληξιπρόθεσμων οφείλεται στα νοσοκομεία, οι απλήρωτες υποχρεώσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα (από 349 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, σε 439 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο), ενώ ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής είναι τα ασφαλιστικά ταμεία με συσσωρευμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές 1,452 δισ. ευρώ.