Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης που ελάμβαναν οι πολύτεκνες μητέρες.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή προδικαστικό ερώτημα που εστάλη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για να επιλυθεί το θέμα της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης εκείνης του μνημονικού νόμου , που προβλέπει τη διακοπή της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας που είχε χορηγηθεί με νόμο του 1990.

Στα Διοικητικά Δικαστήρια είχε προσφύγει αγρότισσα πολύτεκνη μητέρα, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη κατάργηση της ισόβιας σύνταξης είναι αντίθετη στο άρθρο 21 του Συντάγματος που προστατεύει την οικογένεια και ειδικά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες «έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος».

Το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Ταξιαρχία Κόμβου, έκρινε με την απόφασή του ότι «δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 2 του Συντάγματος».

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το νόμο 4093/2012 επιδιώχθηκε, «η αναμόρφωση και εκλογίκευση των μέχρι τότε οικογενειακών επιδομάτων ενόψει και της οξείας δημοσιονομικής κρίσεως με τη χορήγηση νέου επιδόματος (ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων) από το πρώτο παιδί και την παρεχόμενη έτσι, κατ’ αποτέλεσμα, μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά και συνεπώς στις πολύτεκνες οικογένειες».

Έτσι, συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ, με μεταγενέστερο νομοθέτημα ελήφθη ειδική πρόνοια υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών με τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος (ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων) και την παρεχόμενη με τον τρόπο αυτό «μείζονα κοινωνική προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες».

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ, αφού επίλυσε το Συνταγματικό σκέλος της υπόθεσης, ανέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τα περαιτέρω.