Προσωπικό για τη στελέχωση των γυμναστηρίων της αναζητεί η αλυσίδα γυμναστηρίων Yava Fitness Center. Ειδικότερα, επιθυμεί να προσλάβει υπεύθυνο γυμναστηρίου, γυμναστές και λογιστές. Ο υπεύθυνος γυμναστηρίου πρέπει εκτός από το πτυχίο Οικονομικών / Διοίκησης Επιχειρήσεων να έχει προϋπηρεσία σε θέση management τουλάχιστον τέσσερα έτη. Επίσης πρέπει να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και άριστη γνώση Η/Υ, MS Office. Για τις θέσεις των γυμναστών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή ιδιωτικής σχολής και τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά αγγλικά και να έχουν καλή γνώση Η/Υ. Για τις θέσεις των λογιστών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής και τουλάχιστον πέντε χρόνια σε παρόμοια θέση. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά υπολογιστές, συστήματα ERP, κατά προτίμηση Soft-One, Epsilon-Net HR Pilot και MS Office. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα ηλεκτρονικά στο info@yava.gr με την ένδειξη «Ευκαιρίες Καριέρας».