Τον υπερδιπλασιασμό των κονδυλίων που θα διατεθούν στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για τα νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων είναι 102 εκατ. ευρώ και από το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθούν 57 έργα, προϋπολογισμού 58 εκατ. ευρώ, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 44 έργα, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ μέσω του προγράμματος Φιλόδημος θα αξιοποιηθούν 77 εκατ. ευρώ για έργα στις δύο αυτές περιφέρειες.