Ευκολότερα θα εισπράττουν τις επιστροφές ΦΠΑ οι φορολογούμενοι, οι οποίοι πλέον δεν θα είναι αναγκασμένοι να επισκέπτονται την Εφορία τους για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ μέσω της υποβολής πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Το σύστημα αυτό αφορά φορολογικές περιόδους από 1η Μαρτίου 2018 και εφεξής, εφόσον ο φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά στις παρακάτω ενέργειες:
– Εχει συμπληρώσει τον κωδικό 503 (αιτούμενο ποσό για επιστροφή).
– Εχει επιλέξει τις αιτίες 1-5 του κωδικού 507.
– Εχει συμπληρώσει τον αριθμό λογαριασμού IBAN στη συγκεκριμένη δήλωση.