Οι γεωλογικές δομές στους 12 στόχους σε δύο θαλάσσια οικόπεδα μοιάζουν με εκείνες του κοιτάσματος του Ζορ
στην Αίγυπτο που σε αυτό ανακαλύφθηκαν ποσότητες
της τάξης των 850 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου.