Ενισχύει με τεχνικό προσωπικό τα εργοστάσιά της στην Αθήνα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ.
Ειδικότερα, ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, μηχανολόγου μηχανικού και να έχει προϋπηρεσία  τουλάχιστον τριών ετών σε:
Συστήµατα χαµηλής και µέσης τάσης
Θέµατα οργανολογίας (συντήρηση και βαθµονόµηση βιοµηχανικών αισθητηρίων και οργάνων)
Προγραµµατισµό βιοµηχανικού αυτοµατισµού µε PLC της Siemens S7
Προγραµµατισµό και υποστήριξη βιοµηχανικών δικτύων Ethernet, Profibus, Profinet, ASI
Προγραµµατισµό HMI µε WinCC, InTouch ή ανάλογα προγράµµατα
Επιθυμητή είναι και η προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
Επίσης πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση αγγλικών, ενώ θα συνεκτιμηθεί τυχόν γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Η εταιρεία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον, ιατροφαρµακευτική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας ΜΗΧ_0218 στη διεύθυνση https: //www.athenianbrewery.gr/gr/el/ipovoli-viografikou/.