Προσωπικό για πλήρη απασχόληση αναζητεί η εταιρεία ΕΠΕΞ ΕΕ που δραστηριοποιείται στην εξυπηρέτηση και στη διαχείριση κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων στον Νομό Αττικής.
Ειδικότερα, η εταιρεία αναζητεί καθαριστές και καθαρίστριες με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στο αντικείμενο ή σε παρεμφερές αντικείμενο εργασίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας σε ομιλία και γραφή και ηλικία έως 45 ετών.
Θα συνεκτιμηθούν η κατοχή επαγγελματικού διπλώματος, οι γνώσεις εφαρμογών απολυμάνσεων και απεντομώσεων, οι γνώσεις συντήρησης κήπων, καθώς και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
Η εταιρεία προσφέρει σύμβαση εργασίας, ασφάλιση, μισθό ανάλογο των προσόντων, εκπαίδευση, εταιρικό αυτοκίνητο, μέσα και αναλώσιμα καθαρισμού.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hrt@epex.gr