Δύο άτομα που θα απασχοληθούν ως επιθεωρητές σε καταστήματα λιανικής και αποθήκης αναζητά η εταιρεία Migato.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο με τρία έτη σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια στη χρήση Η/Υ.
Θα συνεκτιμηθούν ανώτερες ή ανώτατες σπουδές.
Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες αλλά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 Η εταιρεία προσφέρει ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο: cv@migato.com