Ενας από τους βασικούς πυλώνες δράσεων, που έχει ως στόχο την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, ιδιαίτερα των χαμηλόβαθμων στελεχών, είναι το Οικιστικό Πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας το οποίο υλοποιείται με απόφαση του Νίκου Δένδια. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έδωσε το «παρών» την περασμένη εβδομάδα στην τελετή θεμελίωσης συγκροτήματος οικιών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο της έναρξης του φιλόδοξου οικιστικού προγράμματος.

«Με το υπάρχον χρηματοδοτημένο πρόγραμμα αυξάνουμε το ποσοστό κάλυψης των υπαρχόντων αιτημάτων κατά 35%. Η πρώτη φάση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος αριθμός θα έχει παραδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και μέχρι τότε θα εργαστούμε για τη χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης, που θα ξεκινήσει μετά την απορρόφηση των πρώτων 100 εκατομμυρίων και θα περιλαμβάνει άλλες 715 κατοικίες στην Κρήτη και στην κεντρική χώρα. Κυρίες και κύριοι, το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων συνδυάζει την ανάπτυξη των υποδομών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Η πρώτη αυτή φάση περιλαμβάνει πέντε πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Αιγαίου, περιοχές εθνικά ευαίσθητες, με περιορισμένη σήμερα διαθεσιμότητα οικιών και στα νησιά, ιδίως, με εξαιρετικά υψηλό κόστος κτήσης των ελάχιστων διαθέσιμων κατοικιών.

Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο εγχείρημα, χωρισμένο σε τέσσερις φάσεις υλοποίησης, δίνοντας προτεραιότητα στις ακριτικές περιοχές και τα νησιά με ακριβό κόστος ενοικίων και περιορισμένη διαθεσιμότητα οικιών. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται μία σημαντική οικονομική ανάσα στα στελέχη αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων.

702 καινούργια διαμερίσματα

Αρχικά, θα υλοποιηθούν οι φάσεις Α’ και Β’, που περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή 5 πόλεων της Θράκης και 13 νησιά του Ανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου.

Ενδεικτικά, ανάμεσα στις πόλεις της Θράκης είναι η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη και η Κομοτηνή, ενώ μεταξύ των νησιών περιλαμβάνονται η Ρόδος, η Λέσβος, η Σάμος κ.ά.  Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 54 νέα συγκροτήματα των 13 διαμερισμάτων έκαστο, δηλαδή 702 καινούργια διαμερίσματα, η ολοκλήρωση των οποίων, υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται το καλοκαίρι του 2027.

Για την υλοποίηση των υποέργων θα πραγματοποιηθούν ανοιχτοί δημόσιοι διαγωνισμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες)

Στις νέες κατοικίες των παραμεθόριων περιοχών θα δίνεται δυνατότητα φιλοξενίας  σε καθηγητές – δασκάλους και ιατρούς – νοσηλευτές, στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, αντίστοιχα. Με το υπάρχον χρηματοδοτημένο πρόγραμμα αυξάνεται το ποσοστό κάλυψης των υπαρχόντων αιτημάτων κατά 35%.

Η πρώτη φάση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος αριθμός θα έχει παραδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και μέχρι τότε στο ΥΕΘΑ θα εργαστούν για τη χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης, που θα ξεκινήσει μετά την απορρόφηση των πρώτων 100 εκατομμυρίων και θα περιλαμβάνει άλλες 715 κατοικίες στην Κρήτη και στην κεντρική χώρα. Αφού ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της πρότυπης μελέτης, καθώς και όλες οι απαραίτητες προεργασίες, η έναρξη του Οικιστικού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε εντός του Απριλίου 2024.