Με τρεις αποφάσεις της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν στις αποδοχές των καθηγητών των ΤΕΙ και αποφάνθηκε ότι πρέπει να επιτρέψουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς.

Όμως, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις όπως συνέβη πρόσφατα και με τους για διευθυντές του ΕΣΥ για λόγους δημοσίου συμφέροντος όσοι έχουν προσφύγει έως τώρα στα Διοικητικά Δικαστήρια οι αποδοχές τους πρέπει να επιτρέψουν αναδρομικά στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 πλαίσιο (δηλαδή να λάβουν αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών τους από 1.8.2012 έως σήμερα), ενώ για όσους δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, η αναπροσαρμογή των μισθών τους πρέπει να γίνει από την ημέρα δημοσίευσης των τριών αποφάσεων του ΣτΕ.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο το Νικόλαο Σακελλαρίου και με εισηγητές τους συμβούλους Επικρατείας Δημήτριο Αλεξανδρή, Ελένη Παπαδημητρίου και Βικτωρία Πλαπούτα, εξέδωσαν τις αποφάσεις με τις οποίες δικαιώθηκαν 49 καθηγητές των ΤΕΙ.

Κατά την Ολομέλεια τους Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η μεταβολή του μισθολογικού καθεστώτος των εν λόγω καθηγητών, σε τέτοιας φύσεως και εκτάσεως μείωση των αποδοχών τους, επιφέρει ανατροπή του ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος και δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγουμένως να έχει εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος, σε σχέση με τις επιπτώσεις που η μείωση αυτή μπορεί να έχει.