Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αναμένεται να ενεργοποιήσει πλαίσιο διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αποκτήσει ποσοστό 10% του μετοχικού πακέτου του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Instabul).

Η πλειοψηφία του μετοχικού πακέτου του συγκεκριμένου χρηματιστηρίου ελέγχεται από την τουρκική κυβέρνηση, ενώ η EBRD, με την κίνηση αυτή, σκοπεύει να έχει ενεργό ρόλο στην αναδιοργάνωση της τουρκικής κεφαλαιακής αγοράς.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος έχει υπογραφεί ένα πλαίσιο προκαταρτικής συμφωνίας, ενώ η κύρια πρόκληση εντοπίζεται στη διαφοροποίηση της ροής επενδυτικών κεφαλαίων στην τουρκική οικονομία, με έμφαση στη χρηματιστηριακή διάσταση.