Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισε η εταιρεία Μινωικές Γραμμές .

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 34,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρία, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το πρώτο τρίμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων από τα άλλα τρίμηνα του έτους. Εντούτοις, η εταιρία για πρώτη φορά μετά την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασε κερδοφόρο πρώτο τρίμηνο.

Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις 3,9 εκατ. έναντι 3,8 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, κατά την 31η/3/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 244,2 εκατ. ευρώ (2,28 ευρώ ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της διαμορφώθηκε σε 211,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η εταιρία, οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, οφείλονται κυρίως στην αύξηση των εσόδων, στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Επιπλέον, η εταιρία κατά την διάρκεια της εξαετούς ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από