Αντίστροφη μέτρηση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα υπαχθούν σε διαθεσιμότητα, αλλά και για το σχέδιο κινητικότητας, σήμανε με τη χθεσινή διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοσθεί στους 4.289 υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί σε διαθεσιμότητα (σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί κ.ά.), καθώς και για τους υπόλοιπους που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των 12.500 έως τον Σεπτέμβριο και θα προέλθουν από τις υπηρεσίες των υπουργείων.
Στην εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τη βαθμολόγηση των διαφόρων κριτηρίων που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μία από τις βασικές αφορά τους τίτλους σπουδών, όπου αναφέρεται ότι ακόμη και σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος υπηρετεί σε ανώτερη κατηγορία θα μοριοδοτηθεί για τον τίτλο σπουδών που κατέχει.
Ετσι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που υπηρετούν στην κατηγορία ΠΕ, αλλά έχουν τίτλο σπουδών ΤΕ, θα μοριοδοτηθούν για το πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, εάν υπάρχουν υπάλληλοι που απασχολούνται σε τεχνικές ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ, αλλά έχουν βασικό τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, θα μοριοδοτηθούν μόνον για αυτόν.
Ωστόσο, στο πλαίσιο της κινητικότητας, όπου από τους διαθέσιμους θα επιλεγούν αυτοί με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, υπάρχει πρόβλεψη για υπαλλήλους που είχαν διοριστεί σε θέσεις χαμηλότερης εκπαιδευτικής κατηγορίας από τα πραγματικά προσόντα τους. Για παράδειγμα, υπάλληλος που προσελήφθη σε θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρότι διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά την αξιολόγηση θα πάρει μόρια ανάλογα με τους ανώτερους τίτλους σπουδών του.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ορίζεται επίσης ότι ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται μέχρι την ημέρα κατάργησης της θέσης του και βάσει αυτού λαμβάνει τα σχετικά μόρια. Διευκρινίζεται πάντως ότι χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη ως πλήρες έτος.
Αθροιστική μοριοδότηση προβλέπεται στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών. Ειδικότερα, υπάλληλος που είναι κάτοχος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος θα λάβει και για τα δύο τα αντίστοιχα μόρια.
Σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες, εάν κάποιος υπάλληλος γνωρίζει πλέον των δύο - για τις οποίες προβλέπεται μοριοδότηση - μπορεί να επιλέξει εκείνες που του δίνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανάλογα με το επίπεδο γνώσης (άριστη, πολύ καλή ή καλή).
Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τον υπολογισμό των μορίων ως προς το κριτήριο του τρόπου πρόσληψης στο Δημόσιο. Δίνεται η δυνατότητα σε υπάλληλο που μετά τον διορισμό του σε κάποια θέση συμμετείχε εκ νέου σε προκήρυξη για πρόσληψη σε άλλη υπηρεσία, να κάνει χρήση των μορίων που απορρέουν από τον αυστηρότερο τρόπο εισαγωγής στο Δημόσιο.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από