Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι - ιστορικά, πολιτικά και σημειολογικά - κορυφαία στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μία επιτυχημένη προεδρία μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμο πολιτικό κεφάλαιο και διαπραγματευτικό εφόδιο για ένα κράτος-μέλος, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Μάλιστα η εμπειρία έχει δείξει ότι συνήθως κράτη μικρού και μεσαίου μεγέθους διεξάγουν πιο επιτυχημένες προεδρίες από τους ισχυρότερους εταίρους τους.
Γι' αυτό, όμως, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση. Ενας άτυπος αλλά πάντοτε ισχυρός κανόνας. Η προεδρεύουσα χώρα δεν θα πρέπει να εμφανιστεί ότι «εκμεταλλεύεται» τις δυνατότητες που προσφέρει η προεδρία της ΕΕ για να προωθήσει στενά εθνικές προτεραιότητες και επιδιώξεις της. Αντίθετα, οφείλει να εργαστεί ως έντιμος μεσολαβητής - honest broker - που μπορεί να συνθέτει διαφορετικές θέσεις προάγοντας το κοινό συμφέρον, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και επιδιώξεις.
Είναι αλήθεια ότι η προοπτική ανάληψης της προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία είχε προκαλέσει προβληματισμό και ανησυχία σε ορισμένους κύκλους των Βρυξελλών. Βασικός λόγος ήταν οι προβληματικές, εξαιτίας του Κυπριακού, σχέσεις με την υποψήφια προς ένταξη Τουρκία. Η επιφυλακτικότητα αυτή εντάθηκε μετά τη θεσμικά και πολιτικά απαράδεκτη θέση της Τουρκίας ότι δεν θα αναγνωρίσει την κυπριακή προεδρία και ότι θα παγώσει επί έξι μήνες τις σχέσεις της με την ΕΕ. Ετσι, πολλοί ανέμεναν ότι τα ζητήματα αυτά θα «διάβρωναν» την κυπριακή προεδρία, υποθηκεύοντας τις προοπτικές επιτυχίας της.

Ωστόσο, η Λευκωσία δεν έπεσε στην παγίδα. Εχει κατανοήσει πλήρως ότι είναι πολύ σημαντικότερο να επενδύσει και να έχει μακροπρόθεσμα κέρδη στο ευρωπαϊκό περιβάλλον από το να διεκδικήσει κάποια πρόσκαιρα και τελικώς αμφίβολα οφέλη στην αμιγώς «εθνική ατζέντα». Επιβεβαίωση αυτών είναι οι τέσσερις γενικές προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας: (α) πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη, (β) πιο αποδοτική ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στην ανάπτυξη, (γ) Ευρώπη με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή και (δ) Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονές της.
Το γεγονός πάντως ότι λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανάληψη της προεδρίας η Κύπρος δεν μπόρεσε τελικώς να αποφύγει την προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, είναι μια πρόσθετη πρόκληση. Αλλά ακόμα και αυτή η δυσχέρεια θα μπορούσε τελικά να ενισχύσει την εικόνα της χώρας, εάν η Λευκωσία αποδείξει ότι, παρά τα προβλήματα της κρίσης, μπορεί να διαχειριστεί με επάρκεια, επαγγελματισμό και μετριοπάθεια αυτό το εξάμηνο, πετυχαίνοντας τους στόχους που έχει θέσει για την προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων.
Η άρτια προετοιμασία, η ικανή κυπριακή δημόσια διοίκηση και η πολιτική ωριμότητα που έχει επιδείξει το σύνολο της κυπριακής ηγεσίας συνηγορούν ότι η Κύπρος θα τα καταφέρει. Θα διεξαγάγει μια επιτυχή ευρωπαϊκή προεδρία, αξιοποιώντας σωστά τη μεγάλη ευκαιρία που της δίνει η σημαντική αυτή στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της.
Ο Γιώργος Σ. Κουμουτσάκος είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος της Μεικτής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρκίας