Το ΙΚΑ δεν πρόκειται ποτέ να εισπράξει τις οφειλές (3,6 δισ. ευρώ) λόγω των συνεχών μη αποδοτικών ρυθμίσεων, όπως αυτή που τίθεται σε εφαρμογή με χθεσινή εγκύκλιο του Ιδρύματος. Αυτό υποστηρίζουν αντιπολίτευση και συνδικάτα
Με αίτηση που μπορούν να υποβάλουν έως τις 2 Απριλίου παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑΕΤΑΜ, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους. Σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε χθες από το ΙΚΑ. Τα εργατικά συνδικάτα, η αντιπολίτευση αλλά και η ΟΚΕ (Οικονομική- Κοινωνική Επιτροπή) διαφωνούν με αυτή τη ρύθμιση των χρεών, η οποία αφορά και τους εργολάβους. Χαρακτηριστικά η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ παρατηρεί ότι παρά τις συνεχόμενες ρυθμίσεις, το σύνολο των οφειλών προς το ΙΚΑ το 2002 ανερχόταν σε 1,5 δισ. ευρώ και αυξήθηκε το 2004 σε 2 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα έφθασε τα 3,6 δισ. ευρώ. «Αυτό σημαίνει ότι ελάχιστοι από τους οφειλέτες πληρώνουν τα χρέη τους», παρατηρεί ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Αυξάνονται τα χρέη από χρόνο σε χρόνο
Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ προκύπτει πως όσο πιο ευνοϊκές είναι οι ρυθμίσεις των χρεών (μεγαλύτερες εκπτώσεις και περισσότερες δόσεις) τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ενδιαφερομένων που υποβάλλουν αιτήσεις. Χωρίς ωστόσο να προσελκύεται, σε όλες τις περιπτώσεις, το σύνολο των οφειλετών. Έτσι, ενώ οι οφειλές προς το ΙΚΑ αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο (ήδη άγγιξαν τα 3,6 δισ. ευρώ), οι αιτήσεις για ρύθμιση χρεών που είχαν υποβληθεί το 2005 με τις διατάξεις του τελευταίου νόμου (άρθρο 9 του Ν. 3302/04) αφορούσαν οφειλές μόνο 570,7 εκατ. ευρώ. Από τους 76.855 εργοδότες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, σε καθεστώς ρύθμισης μπήκαν οι 58.345 από τους οποίους 93% (οι 54.261) επέλεξε να αποπληρώσει τις οφειλές (502,1 εκατ. ευρώ) σε δόσεις. Εφάπαξ εξόφλησαν 68,5 εκατ. ευρώ 4.084 εργοδότες που επίσης αξιοποίησαν τη ρύθμιση (έκπτωση τελών και προσαυξήσεων).

Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις
Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του ΙΚΑ, με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272 τ. Α΄- 21.12.06) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέχρι 2.4.2007,

ως ακολούθως:

● Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/2006, παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/2006) και λοιπών προσαυξήσεων.

● Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών

κατά τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/2006) και στις λοιπές προσαυξήσεις δηλαδή ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ, εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/06 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής.

● Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00 ευρώ.

● Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

● Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν των προαναφερόμενων ευνοϊκών ρυθμίσεων, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο (το αργότερο μέχρι 2.4.2007) για να τους χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ποσό της οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα απαιτείται και από τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.