Το πράσινο φως άναψε για την κατάργηση του 8ωρου εργασίας με την άμεση
έναρξη λειτουργίας των Επιτροπών Διευθέτησης του χρόνου εργασίας - οι οποίες
προβλέπονται στον Νόμο 3385/05 για να επιλύουν τις διαφορές
εργοδοτών-εργαζομένων σχετικά με τα αυξομειούμενα ωράρια εργασίας (έως και 10
ώρες ημερησίως σε περιόδους αιχμής) - το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.


Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας - ρύθμιση που βρίσκει αντίθετα τα
εργατικά συνδικάτα - ο εργαζόμενος θα απασχολείται για μια χρονική περίοδο
(αυξημένων αναγκών) έως και 10 ώρες την ημέρα (αντί του 8ώρου) και οι επιπλέον
ώρες εργασίας θα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας ή θα δίδονται υπό τη μορφή
ρεπό την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης που προηγείται ή ακολουθεί. Το
διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορεί να γίνεται αυξομείωση των ωραρίων είναι οι 4
μήνες χωρίς πρόσθετες αμοιβές για το προσωπικό.


Διευθέτηση χρόνου εργασίας


Ωστόσο, ο νόμος δίδει τη δυνατότητα επιπλέον απασχόλησης του εργαζομένου ακόμη
και κατά την περίοδο μειωμένης απασχόλησής του (με προσαύξηση του ημερομισθίου
κατά 30% για τις πρώτες 5 ώρες και κατά 75% για εργασία πάνω από τις 5 ώρες).
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί, εξάλλου, να γίνει και σε ετήσια βάση
(χωρίς την εμπλοκή της Επιτροπής) εφόσον υπάρχει συλλογική συμφωνία. Στην
περίπτωση αυτή ο αριθμός των αυξομειούμενων ωρών εντός του έτους θα είναι οι
256 ώρες με ανώτατο χρόνο αυξημένων ωραρίων τις 32 εβδομάδες.


Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τα συνδικάτα έχουν υποδείξει εκπροσώπους
τους στις Επιτροπές σε 49 Εργατικά Κέντρα της χώρας (σε σύνολο 82), ενώ στις
περιοχές εκείνες στις οποίες υπήρξε άρνηση εκπροσώπησης των Εργατικών Κέντρων
οι θέσεις τους στις Επιτροπές θα παραμείνουν κενές.


Τι προβλέπεται


Η υπουργική απόφαση προβλέπει:


1. Στους νομούς που λειτουργεί ένα Εργατικό Κέντρο ή μια οικεία
εργοδοτική οργάνωση υποδεικνύονται δύο εκπρόσωποι από κάθε πλευρά.


2. Η αίτηση του εργοδότη που ζητεί διευθέτηση κοινοποιείται στο
συμβούλιο των εργαζομένων της επιχείρησης, στο τοπικό Εργατικό Κέντρο και στην
τοπική εργοδοτική οργάνωση.


3. Μετά την υποβολή της αίτησης ο πρόεδρος της Επιτροπής (ο κοινωνικός
επιθεωρητής του υπουργείου Απασχόλησης) καλεί εγγράφως τα μέλη της σε
συνεδρίαση και εκδίδει απόφαση εντός 3 εργάσιμων ημερών.


4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.


5. Αν υποβληθεί στην Επιτροπή προς επικύρωση κοινό αίτημα των
εργαζομένων μιας επιχείρησης και του εργοδότη για διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, η απόφαση επικυρώνεται επίσης εντός 3 ημερών.


Αύξηση εκμετάλλευσης


Για το θέμα αυτό ο επιστημονικός διευθυντής του INE ΓΣΕΕ, καθηγητής Σάββας
Ρομπόλης, παρατηρεί: «Το ωράριο των εργαζομένων γίνεται... λάστιχο. Τα δεκάωρα
θα δίνουν και θα παίρνουν, ο συνδυασμός της χρήσης των φθηνών υπερωριών και
της διευθέτησης με το ελαστικό ωράριο θα αυξήσει δραματικά την εκμετάλλευση
των εργαζομένων. Ο χρόνος εργασίας θα αυξάνεται και η αμοιβή θα μειώνεται. Η
υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων θα επιδεινωθούν. Τα εργατικά ατυχήματα θα
πολλαπλασιασθούν. Ο οικογενειακός προγραμματισμός μπαίνει σε νέα δοκιμασία. Η
ποιότητα της ζωής θα υποβαθμισθεί περαιτέρω».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από