ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ. Ανοδικά κινήθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών
της Ελληνικής Τεχνοδομικής το 2000 φθάνοντας τα 148,2 δισεκατομμύρια δραχμές
από 102,4 δισεκατομμύρια δραχμές στα οποία είχε διαμορφωθεί το 1999. Τα
ενοποιημένα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 18,1 δισ. δρχ. από 17,3 δισ. δρχ. το
1999, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας
διαμορφώθηκαν στις 13,8 δισ. δρχ. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης και τα οικονομικά
μεγέθη της θυγατρικής εταιρείας Άκτωρ, με τον κύκλο εργασιών της να ανέρχεται
στα 51,5 δισ. δραχμές και αύξηση η οποία διαμορφώθηκε στο 65%. Αύξηση όμως
παρατηρείται και στα προ φόρων κέρδη φτάνοντας το 103%, διαμορφωμένα στα 8,1
δισεκατομμύρια δραχμές.


Σε επίπεδο εταιρείας, ο τζίρος της Ελληνικής Τεχνοδομικής έφτασε τα 66,3 δισ.
δρχ. από 52,5 δισ. δρχ., ενώ τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 10,2 δισ. δρχ. από
11,9 δισ. το 1999. Η μείωση των προ φόρων κερδών οφείλεται στην επιβάρυνση από
τόκους για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άκτωρ, πριν
ολοκληρωθεί η δική της αύξηση κεφαλαίου. Η ΤΕΒ εμφάνισε κύκλο εργασιών 27,6
δισ. δρχ. έναντι 14,9 δισ. δρχ. το 1999, με τα προ φόρων κέρδη να
διαμορφώνονται στα 665 εκατ. δρχ. από 990 εκατ. δρχ. το 1999, ενώ η άλλη
θυγατρική του ομίλου, η Καμπάς, εμφάνισε κέρδη προ φόρων στα 186 εκατ. δρχ.
από τις ζημίες της τάξεως των 670 εκατ. που είχε το 1999. Το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο του ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων
ξεπερνάει τις 300 δισ. δρχ.


VETERIN. Τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές
και την αγορά ίδιων μετοχών μέχρι του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της
αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας VETERIN ΑΒΕΕ.
Επίσης η συνέλευση ενέκρινε την τιμή των 4.000 δραχμών ως ανώτατη τιμή, με την
οποία θα διενεργηθούν οι αγορές μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει
τους 18 μήνες.


ΟΜΙΛΟΣ ALTEC. Με κύκλο εργασιών 163,4 δισεκατομμυρίων δραχμών έκλεισε
το 2000 για τον όμιλο εταιρειών ALTEC σε σχέση με το 1999, εμφανίζοντας αύξηση
της τάξης του 34%. Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα
123,3 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν από
10,9 δισεκατομμύρια δραχμές το 1999 σε 12,9 δισεκατομμύρια δραχμές το 2000,
ενώ τα συνολικά κέρδη προ φόρων στα οποία περιλαμβάνονται κέρδη από πώληση
χρεογράφων έφτασαν τα 14,7 δισεκατομμύρια δραχμές. Η εταιρεία ALTEC ΑΒΕΕ
πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 59,3 δισεκατομμύρια δραχμές και κατέγραψε
λειτουργικά κέρδη 3,7 δισεκατομμύρια δραχμές, με αύξηση της τάξης του 21% σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου κ. Θ.
Αθανασούλης, «το 2000 αποτέλεσε και πάλι μια χρονιά ανάπτυξης και κερδοφορίας
όλων των εταιρειών του ομίλου». Τόνισε μάλιστα ότι το 2000 ήταν καθοριστική
χρονιά, καθώς τέθηκαν οι βάσεις και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της νέας ALTEC.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από