ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ


Την καταβολή μερίσματος χρήσης 1/7/1999 - 30/6/2000 αποφάσισε η συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.


Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 15 δραχμών ανά μετοχή. Δικαίωμα
είσπραξής του έχουν οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 6/2/2001.


Από τις 7/2/2001 οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα
είσπραξης του ανωτέρω μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από τις
15/2/2001. Για την είσπραξή του οι μέτοχοι θα πρέπει να αποστείλουν συστημένα
στα γραφεία της εταιρείας (Αδριανή Ν. Δράμας, Τ.Θ. 157, 66100 Δράμα) την
πρωτότυπη βεβαίωση δικαιούχου μερίσματος που εκδίδεται από το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών, φωτοτυπία ταυτότητας και να δηλώνονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του
δικαιούχου, καθώς και ένας τραπεζικός λογαριασμός για την κατάθεση του
αναλογούντος ποσού.


ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι θα προτείνει
την καταβολή μερίσματος 75 δραχμών ανά μετοχή για τη χρήση του 2000.


Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση της εταιρείας, τα κέρδη προ φόρων και
προβλέψεων για τη χρήση του 2000 ήταν 13,546 δισ. δραχμές, έναντι 77,136 δισ.
δραχμών το 1999. Η εσωτερική αξία της μετοχής την 1/2/2001 ήταν 3,33 ευρώ
παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 24%.


INFORMER


Στην απόκτηση εταιρείας πληροφορικής στο Λουξεμβούργο προχώρησε η INFORMER.
Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση και γνωστοποιήθηκε προς το Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών, η εταιρεία προέβη σε κατ' αρχήν συμφωνία ώστε να αποκτήσει το
100% των μετοχών της εταιρείας πληροφορικής ARTEMIS Information Management
S.a.r.Ι. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση
της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Due Diligence.


FLEXOPACK


Το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αφοι Βλάχου Α.Ε. εξαγόρασαν από
κοινού οι εισηγμένες PaperPack - Τσουκαρίδης και Flexopack. Η Flexopack αποκτά
το 44% των μετοχών της Αφοι Βλάχου Α.Ε. και η PaperPack - Τσουκαρίδης το 21%
των μετοχών της εταιρείας. Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου, ύψους περίπου 400 εκατ. δραχμών και με απευθείας εξαγορά
μετοχών από τους παλαιούς μετόχους. Η Αφοι Βλάχου ιδρύθηκε πριν από τέσσερα
χρόνια και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία υλικών συσκευασίας. Έκλεισε το
2000 με κύκλο εργασιών 1,1 δισ. δραχμών. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
αναμένεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 70 εκατ. δραχμών.


ΧΑΛΚΟΡ


Ο βελγικός Όμιλος Unionminiere απέκτησε το 10% της βουλγαρικής Sofiamed,
θυγατρικής της Χαλκόρ. Η Unionminiere δραστηριοποιείται ήδη στην εξόρυξη
χαλκού και στη Βουλγαρία. Η Χαλκόρ έχει προχωρήσει στην υλοποίηση επενδυτικού
προγράμματος ύψους 70 εκατ. ευρώ (περίπου 23 δισ. δραχμών) και τριετούς
διάρκειας στη θυγατρική της στη Βουλγαρία, για τον εκσυγχρονισμό του
μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας χαλκού και ορειχάλκου Sofia Med S.Α.


PC SYSTEMS


Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέκτησε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
διοίκησής της, η PC SYSTEMS μετά την ολοκλήρωση νέας συμφωνίας με την
πολυεθνική COMPAQ. Πρόκειται για μία ακόμα πιστοποίηση που αποκτά η PC SYSTEMS
στα πλαίσια της περαιτέρω ενίσχυσης του φάσματος των υπηρεσιών που παρέχει
στους πελάτες της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναγνωρίστηκε επίσημα ως Compaq
Service Provider. Μέσω αυτής της αναγνώρισης η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να προμηθεύει, να εγκαθιστά, να συντηρεί και
να υποστηρίζει όλα τα προϊόντα της COMPAQ. Κατά τη πολύχρονη συνεργασία της με
την Compaq, η οποία ξεκίνησε το 1990, η PC SYSTEMS υλοποίησε μεγάλα έργα
εγκαθιστώντας πολυσύνθετα συστήματα Compaq. Αποτέλεσμα της επιτυχημένης
συνεργασίας των δύο εταιρειών ήταν το 2000 η PC SYSTEMS να διακριθεί ως ο
μεγαλύτερος Reseller της Compaq στην Ελλάδα.


INFO-QUEST


Αυξημένα εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας INFO-QUEST το
2000. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της INFO-QUEST υπερέβη τα 170
δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ τα κέρδη τα 22 δισ. δρχ. Διευκρινίζεται ότι οι
συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του Ομίλου Quest υπερέβησαν αθροιστικά τα 180
δισ δρχ., ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων
μειοψηφίας υπολογίζεται ότι θα υπερβούν τα 12 δισ. δρχ. Η αύξηση έναντι των
αντίστοιχων περυσινών μεγεθών είναι εντυπωσιακή, υπολογιζόμενη στο 50% και 30%
αντίστοιχα και οφείλεται τόσο στην πολύ καλή πορεία της εταιρείας και των
θυγατρικών της όσο και στην εγγραφή υπεραξιών από τη λογιστικοποίηση
κεφαλαιουχικών κερδών. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις το 2000 ανήλθαν σε 83 δισ.
δρχ. ενώ τα κέρδη προσέγγισαν τα 10 δισ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση 33% και 20%
αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από