Εγκρίθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. «Καμπάνες» συνολικού ύψους 165.248.000 δραχμών
επέβαλε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε τέσσερις βασικούς μετόχους για
παραπλανητική πληροφόρηση και μη έγκαιρη ενημέρωση των μεταβολών των ποσοστών
τους. Πέραν, όμως, από τις κυρώσεις, η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη εισαγωγή
στη ΝΕΧΑ, την παροχή άδειας έκδοσης ΕΛ. ΠΙΣ. για την εισαγωγή ξένων εταιρειών
στο ΧΑΑ, μία νέα εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά και το πρόγραμμα εκπαίδευσης
των προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.


Σε ό,τι αφορά τις χρηματιστηριακές παραβάσεις, το διοικητικό συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 100.000.000 δρχ.
στον κ. Βασίλειο Ζούλοβιτς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο κ.
Ζούλοβιτς γνωστοποίησε στο ΧΑΑ ότι στις 7, 8 και 9.2.2000 μεταβίβασε σε
θεσμικούς επενδυτές πακέτο 583.000 μετοχών της εταιρείας Μακεδονικά Κλωστήρια.
Έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε όμως ότι οι αγοραστές δεν ήταν θεσμικοί
επενδυτές, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζούλοβιτς στο ΧΑΑ, αλλά ιδιώτες επενδυτές και
η off shore εταιρεία BELVIL LTD. Η παραπλανητική πληροφορία μετά την ενημέρωση
που έκανε στις αρχές του Χρηματιστηρίου είχε δημοσιευθεί στο ημερήσιο δελτίο
τιμών του ΧΑΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε ότι ο κ. Β. Ζούλοβιτς με
αυτόν τον τρόπο διέδωσε παραπλανητικές πληροφορίες ως προς τη μετοχή της
εταιρείας Μακεδονικά Κλωστήρια, οι οποίες από τη φύση τους μπορούν επηρεάσουν
την τιμή της μετοχής.


Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 16.820.000 δρχ. στον
κ. Βασίλειο Ζούλοβιτς μέτοχο της ΕΣΚΙΜΟ Α.Ε. και της Μακεδονικά Κλωστήρια για
παραβάσεις του Π.Δ. 51/92, που αφορούν στην υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του
επενδυτικού κοινού για μεταβολές σημαντικών μετοχικών ποσοστών. Για τον ίδιο
λόγο επεβλήθη πρόστιμο συνολικού ύψους 38.000.000 δρχ. στους κ.κ. Κωνσταντίνο
Ιωαννίδη και Μαρίνο Ιωαννίδη, βασικούς μετόχους της εταιρείας ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. (για
παραβάσεις του Π.Δ. 51/92 που αφορούν στην υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του
επενδυτικού κοινού για μεταβολές σημαντικών μετοχικών ποσοστών). Τέλος,
επεβλήθη πρόστιμο συνολικού ύψους 48.390.000 δρχ. στους κ. Ιωάννη Πετρόπουλο
και Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, βασικούς μετόχους της εταιρείας Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΕ για παραβάσεις του Π.Δ. 51/92, που αφορούν στην υποχρέωση έγκαιρης
ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για μεταβολές σημαντικών ποσοστών.


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την πρώτη εισαγωγή εταιρείας στη Νέα
Χρηματιστηριακή Αγoρά (ΝΕΧΑ). Πρόκειται για την αύξηση τoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ
της εταιρείας UNIBRAIN Α.Ε. με δημόσια εγγραφή και εισαγωγή τωv μετoχώv της
στη ΝΕΧΑ τoυ ΧΑΑ. Επίσης, έδωσε άδεια έκδοσης Ελληνικών Πιστοποιητικών (τα ΕΛ.
ΠΙΣ. αντιπροσωπεύουν μετοχές που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία και τα
οποία θα διαπραγματεύονται στην ΕΑΓΑΚ) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Πρόκειται για την πρώτη άδεια που χορηγείται προκειμένου τραπεζικός φορέας να
αναπτύξει τη διαδικασία έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ΕΛ. ΠΙΣ. στην
Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από