Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ Γ. Μπιρδιμήρης


Με κύριο στρατηγικό γνώμονα την εκμετάλλευση των εγχώριων ενεργειακών πόρων,
δηλαδή του λιγνίτη και των υδατοπτώσεων, υλοποιήθηκαν πολλά ενεργειακά έργα, η
σπουδαιότητα των οποίων κατεδείχθη από την εγκαινίασή τους από πρωθυπουργούς
της χώρας.


Η βασική αυτή επισήμανση περιλαμβάνεται σε εγκύκλιο του πρώην προέδρου της ΔΕΗ
κ. Γ. Μπιρδιμήρη, που διανεμήθηκε σ" όλο το προσωπικό της επιχείρησης και με
την οποία αποσαφηνίζεται η θέση της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως
επισημαινόταν και στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.


Για τα έργα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, επισημαίνει ο κ. Μπιρδιμήρης, θα
πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία, αφού μόνο και μόνο χάρη στη ΔΕΗ, η οποία
υπήρξε και το καταναλωτικό στήριγμα του φυσικού αερίου, κατέστη η επένδυση
αυτή βιώσιμη.


Ήδη εξασφαλίστηκε η ενεργειακή επάρκεια της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας,
ενώ βελτιώθηκε το υφιστάμενο δυσμενές ενεργειακό ισοζύγιο, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ
να εξελιχθεί σήμερα από μια ελλειμματική ενεργειακή επιχείρηση του παρελθόντος
σε μια αυτοδύναμη και εξαγωγική επιχείρηση.


Επισημαίνει ακόμα ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ: «Σήμερα οι καταναλωτές μας
εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα και ανετότερα».


Ο Α. Παπαθανασίου


Με εγκύκλιό του εξάλλου, ο αποχωρών γενικός διευθυντής της ΔΕΗ κ. Α.
Παπαθανασίου, κάνει αναδρομή από το 1993 και αναφέρεται στο αρνητικό κλίμα που
επικρατούσε τότε:


* Οι συχνές διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της πλημμελούς
συντήρησης του δικτύου μεταφοράς.


* Η δυσχέρεια της παραγωγής να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές ανάγκες της
χώρας, η οποία επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από την πολιτική που
ακολουθήθηκε για κατασκευή σταθμών παραγωγής με το σύστημα ΒΟΟ.


* Η καθόλου ικανοποιητική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.


Με το πρόγραμμα δράσης που εφαρμόστηκε, αναφέρει ο κ. Παπαθανασίου,
εξασφαλίστηκε στα χρόνια που ακολούθησαν:


* Η βελτίωση της απόδοσης των σταθμών παραγωγής (πετύχαμε τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα των μονάδων από της κατασκευής τους).


*Οι συνολικές επενδύσεις της εξαετίας 1994-1999 έφτασαν στα 1.425 δισ. δρχ.


*Κατασκευάστηκαν νέες μονάδες συνολικής ισχύος 1.850 MW και γραμμές μεταφοράς
550 Km.