Alexis Tsipras

13 Νοεμβρίου 201907 Ιουλίου 201903 Ιουλίου 201925 Ιουνίου 201907 Ιουνίου 201906 Ιουνίου 201903 Μαΐου 201916 Απριλίου 201911 Απριλίου 201908 Απριλίου 201907 Απριλίου 2019