Alexis Tsipras

15 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201913 Ιανουαρίου 201912 Ιανουαρίου 201911 Ιανουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201903 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201819 Δεκεμβρίου 201817 Δεκεμβρίου 201816 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 201812 Δεκεμβρίου 201811 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201806 Δεκεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201803 Δεκεμβρίου 201801 Δεκεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201823 Νοεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 2018