Alexis Tsipras

16 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201808 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201829 Οκτωβρίου 201827 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201821 Οκτωβρίου 201820 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201813 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 2018