ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

Εφημερίς μη ανήκουσα βέβαια εις την αντιπολίτευσιν - η «Εστία» - σχολιάζουσα τους δισταγμούς του κ. πρωθυπουργού διά την επικήρυξιν των φυγοδικούντων ενόχων της αποπείρας κατά του κ. Βενιζέλου γράφει: «Οταν κανείς κήδεται τόσον πολύ της τυπικής αξιοπρεπείας, οφείλει νομίζομεν να εκλέγη μετά περισσοτέρας επιμελείας τα όργανά του και να επιτυγχάνη ούτως είτε με την πρόληψιν των εγκλημάτων, είτε με την άμεσον σύλληψιν των ενόχων». Ο κ. Τσαλδάρης δέχεται από τους νέους φίλους του σκληρόν αλλ' επιβαλλόμενον μάθημα. Διότι την εξαιρετικήν ευθιξίαν την οποίαν εκδηλώνει εις την τήρησιν των τύπων ο κ. πρόεδρος της κυβερνήσεως, θα ήτο πολύ ηθικότερον εάν την εξεδήλωνεν εις την τήρησιν της ουσίας.

ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ
ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΕΡΩΤΑ
ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ

Οπωσδήποτε η γυναίκα το όνομα της οποίας ήρχισε να ψιθυρίζεται μετά την επικράτησίν του ήταν η χήρα του Βίνιφρεδ Βάγκνερ, υιού του μεγάλου, του «εθνικού» των Γερμανών μουσουργού του Ριχάρδου Βάγκνερ... Αυτήν την γυναίκα λέγεται ότι ηγάπησε με αληθινόν και άδολον αίσθημα ο Χίτλερ. Αυτήν την γυναίκα ελέγετο ότι εσκέπτετο να πανδρευθή. Και όλη η Γερμανία θα χειροκροτούσεν αυτήν την ένωσιν διότι η χήρα του Βάγκνερ θεωρείται η ιέρεια που διατηρεί άσβεστον το πυρ της προσφιλεστέρας για τους Γερμανούς παραδόσεως. Το ειδύλλιον «έσπασεν» επάνω εις το ζήτημα των Εβραίων... Οι μεγαλύτεροι μαέστροι της σημερινής Γερμανίας ήσαν Εβραίοι. Οι χιτλερικοί τους έδωσαν τα παπούτσια στο χέρι και αυτοί εξεπατρίσθησαν. Από αλληλεγγύη προς αυτούς ο μέγας Τοσκανίνι που είνε εγκατεστημένος εις την Αμερικήν δεν εδέχθη φέτος να διευθύνη εις τας μουσικάς εορτάς της Μπάυρουτ... Η χήρα του Β. Βάγκνερ έβλεπε τον μουσικόν ναόν της Μπάυρουτ και την παράδοσίν της να κινδυνεύουν... Και αδιαφορούσα διά την αντεβραϊκήν πολιτικήν του Χίτλερ έκλεισε συμβόλαια διά την εφετεινήν σαιζόν της Μπάυρουτ με τους αοιδούς Αλέξανδρον Κίπνις και Εμάνουελ Λιστ, που αμφότεροι είχαν τελευταίως απολυθή από το κρατικόν μελόδραμα ως Εβραίοι! Το πραξικόπημα της χήρας Βάγκνερ εθεωρήθη ως σκάνδαλον. Και ο Χίτλερ ηναγκάσθη να διακόψη κάθε σχέσιν με την γυναίκα που ηγάπησε... Και έπειτα οι Εβραίοι θέλουν να μη τα έχη μαζί τους... ο Χίτλερ!

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από