Την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου συνολικής δυναμικότητας 40 Μεγαβάτ στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα ανακοίνωσε η Motor Oil.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Teforto Holdings Limited, 100% θυγατρική του ομίλου Motor Oil, η οποία απέκτησε τις μετοχές της εταιρείας Αιολικό Πάρκο Κέλλας AE.

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του oμίλου για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ξεπερνάει τα 100 MW.