Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι υποψήφιοι του 3ου Επιστημονικού Πεδίου με το Παλαιό Σύστημα των εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με αίτησή τους ζητούν να ακυρωθούν οι αποφάσεις της υπουργού Νίκης Κεραμέως, με τις οποίες τους αποδίδεται ποσοστό 9,51% των θέσεων του συνόλου των εισακτέων από ημερήσια ΓΕΛ. Ο καθορισμός του ποσοστού αυτού, υποστηρίζουν, «βασίστηκε σε μια αντισυνταγματική διάταξη - του άρθρου 166 παρ. 1 - του πρόσφατου νόμου για την Παιδεία. Tο 9,51% προκύπτει με βάση ένα καθαρά αριθμητικό κριτήριο, χωρίς καμιά αξιολογική κρίση των υποψηφίων που απλώς δηλώνουν συμμετοχή, χωρίς μάλιστα να απαιτείται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις». Οι ίδιοι επικαλούνται νομολογία του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.