Οι εκπτώσεις στον φόρο που ανακοινώθηκαν πέρυσι και θα ισχύσουν και φέτος

- Για αξία έως 60.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 30%.

- Από 60.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 27%.

- Από 70.000 ευρώ έως 80.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 25%.

- Από 80.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 20%.

- Από 1.000.000 ευρώ και άνω η έκπτωση θα είναι 10%.