Ενας Ελλην του εξωτερικού, ευρισκόμενος εις τας Αθήνας, γράφει προς τα «Αθηναϊκά Νέα» και διαπιστώνει το εξής φαινόμενον:

«Είνε δυνατόν να γίνη μικροκαυγάς, επεισόδιον, σκηνή εις τα κέντρα, εις τα τραμ, εις το λεωφορείον, χωρίς αι διαφοραί μεταξύ Ελλήνων να εκοπάσουν εις την ράχην του ατυχούς... ρωμαίικου, εις το οποίον φορτώνονται συλλήβδην όλαι αι ευθύναι και το οποίον υβρίζεται ασυδότως από χείλη ελληνικά. Αν το λεωφορείον καθυστερήση το δρομολόγιόν του κατά ένα λεπτόν, αν εις το τραμ γίνεται συνωστισμός, αν το γκαρσόνι εις το κέντρον αργήση να φέρη την παραγγελίαν ή τα ρέστα, οι Ελληνες υβρίζουν το... ρωμαίικο το οποίον καθίσταται υπεύθυνον δι' όλα αυτά. Τι χρεωστεί το ατυχέστατον ρωμαίικο να διασύρεται πολλά φοράς της ημέρας;».

Τι χρεωστεί το ρωμαίικον; Απλούστατα: Εις μεν το εξωτερικόν... τα χρέη. Και ως προς αυτά εκηρύχθη στάσις πληρωμών. Εις το εσωτερικόν όμως είναι άγνωστον τι χρεωστεί... Ο,τι χρεωστούν και ο... Θεός και η Παναγία, τους οποίους οι νεοέλληνες συνηθίζουν ν' αναμιγνύουν εις τας διαφοράς των...