Μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο

Εχω ένα ακίνητο στο οποίο έχω κάνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς μπορώ να συμπληρώσω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ρεύματος για να φανεί ότι δεν ηλεκτροδοτείται στη φορολογική μου δήλωση;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής, ο οποίος υπάρχει σε όλους τους λογαριασμούς που σας αποστέλλει ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καταβολή επιδόματος

Δικαιούμαι επίδομα ειδικού σκοπού. Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση των έως 534 ευρώ σε εμάς τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο;

Η ειδική αποζημίωση των έως 534 ευρώ στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και παρατάθηκε η αναστολή τους για τον μήνα Ιούνιο αναμένεται να καταβληθεί το διάστημα 27-28 Ιουλίου. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).

Η πλατφόρμα Mybusinesssupport

Θα ήθελα να ρωτήσω μέχρι πότε θα παραμείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Mybusinesssupport μέσω της οποίας επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να αποδεχθούν τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που τους έχουν εγκριθεί;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 15 Ιουλίου ώστε να μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις αποδοχής για τους δικαιούχους της β' φάσης της διαδικασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το ύψος του ελάχιστου δανείου που μπορούν να πάρουν οι δικαιούχοι διαμορφώνεται σε 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο και δεν διέθεταν ταμειακή μηχανή κατά την 1η Ιουνίου, 4.000 ευρώ αν απασχολούσαν 1-5 εργαζόμενους, 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζόμενους, 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζόμενους, 30.000 ευρώ για πάνω από 50 με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η ελάχιστη ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κάτω από 2.000 ευρώ.


Περίοδος χάριτος δανείων

Υπάρχει περίοδος χάριτος στα δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής και ποιο είναι το επιτόκιο που επιβαρύνει τα δάνεια αυτά;

Ναι. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, αρχίζει να επιστρέφεται (από 1/2022 δηλαδή) σε 40 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα, δηλαδή έως και το 2025. Το ποσό της ενίσχυσης από την επιστρεπτέα προκαταβολή επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,94% ετησίως.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει δοθεί παράταση στο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους»;

Οχι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020.


Ο αριθμός των υπαλλήλων

Αν κάνω χρήση της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα πρέπει να διατηρήσω - και έως πότε - τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που έχω σήμερα στην επιχείρησή μου;

Κάθε επιχείρηση που αξιοποιεί την επιστρεπτέα προκαταβολή υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020.


Τουρισμός και ασφαλιστικές εισφορές

Διατηρώ επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από το κράτος αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο με μερική απασχόληση και ποια είναι αυτή;

Υπάρχει και συγκεκριμένα οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30/9/2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 (αναμένεται να εκδοθεί η σχετική εφαρμοστικηì ΚΥΑ).