Δημοπρατήθηκε το πολυαναμενόμενο έργο της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον Δήμο Περάματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31η Αυγούστου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 4.092.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο του έργου είναι η συμπλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές του Ανω Περάματος, μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και της κατασκευής μέρους του τριτεύοντος δικτύου της περιοχής. «Οπως έχει τονίσει και ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, η προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών αποτελεί πρώτη και άμεση προτεραιότητα της νέας διοίκησης. Για τον λόγο αυτό στο πρώτο πρόγραμμα έργων που εγκρίναμε εντάξαμε πέντε μεγάλα έργα κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά» σημείωσε η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου.