Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) επέλεξε την Αθηνά Χατζηπέτρου για τη θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της - υπό πλήρη αναμόρφωση - Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η Αθηνά Χατζηπέτρου έχει σπουδές στα Οικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΟΠΑ), με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Ερευνα και στην Πολιτιστική Διαχείριση. Διαθέτει συνολική εμπειρία 28 ετών στον χώρο της ελεγκτικής και της οικονομικής διαχείρισης. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα αναδιοργάνωσης και εγκατάστασης συστημάτων ERP, στον σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει σε έργα εξαγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.