Αυξάνονται μέρα με τη μέρα οι δανειολήπτες που προσφεύγουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα μέχρι την πλήρη κατάργησή της την 1η Μαΐου 2020. Από την 1η Ιουλίου 2019 έως και τις  21 Φεβρουαρίου 2020 (34η εβδομάδα) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία, έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 69.944 ενδιαφερόμενοι χρήστες. Από τις αρχές του έτους έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 11.230 νέοι χρήστες, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 46.437 χρήστες, έχουν υποβληθεί 2.375 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες. Οι δανειολήπτες αποδέχτηκαν 437 προτάσεις ρύθμισης ενώ η κρατική επιδότηση έχει εγκριθεί σε 304 πολίτες.