Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε  την ολοκλήρωση της πώλησης του 99,28% της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Banca Romaneasca SA, στην Export-Import Bank of Romania («EximBank»), μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές Αρχές και τις Αρχές ανταγωνισμού.  Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αυξάνει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) του Ομίλου ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2019 κατά περίπου 24 μονάδες βάσης. Η Credit Suisse International ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Filip & Company ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.