Πρόστιμα συνολικού ύψους 26.900 ευρώ επιβλήθηκαν ύστερα από ελέγχους για παρεμπόριο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  την περασμένη  εβδομάδα.

Πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 25/11/2019 έως 30/11/2019 (συνολικά 465 έλεγχοι) 95% περισσότεροι σε σύγκριση με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τη συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών Αρχών, οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα.