Ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις που πραγματοποίησαν την τελευταία πενταετία οι αλυσίδες σουπερμάρκετ, σύμφωνα με έρευνα του  ΙΕΛΚΑ και την επεξεργασία των στοιχείων των ισολογισμών των αλυσίδων σουπερμάρκετ. Οι επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη δικτύου με καταστήματα νέας γενιάς, τον εκσυγχρονισμό δικτύου διανομών, ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά κανάλια διανομών, την υλοποίηση υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι ενδεικτικό ότι το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία αυξήθηκε κατά περίπου 18% και μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περί το 3%.