Με ειδική νομοθετική
ρύθμιση, που ψηφίστηκε
από τη Βουλή των Ελλήνων
(Ν. 4494/2017 - ΦΕΚ 165Α'/2-11-2017), η INTRACOM Defense Electronics κατάφερε να αποσπάσει και να της ανατεθεί από την εταιρεία RAYTHEON προνομιακό συμβόλαιο αξίας μεγαλύτερης των 65 εκατ. δολαρίων. «Ουσιαστικά, το ελληνικό Δημόσιο συναίνεσε στην επιλογή της εταιρείας RAYTHEON ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προς την INTRACOM Defense Electronics»